Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
classical field theory; relativity theory
References:
[1] Doležal V., Vorel Z.: Theory of Kirchhoff's Networks. Čas. pěst. mat., 87 (1962), č. 4. MR 0187999 | Zbl 0121.43407
[2] Doležal V.: Über die Anwendung von Operatoren in der Theorie der linearen dynamischen Systeme. Apl. mat., 6 (1961), č. 1. MR 0122651
[3] Doležal V.: O použití distribucí v teorii lineárních dynamických soustav. Apl. mat., 4 (1959), č. 6. MR 0101470
[4] Knichal V.: O Kirchhoffových zákonech. Matem.-fysikálný sborník Sloven. akadémie vied, 1952, č. 2. MR 0076602
Partner of
EuDML logo