Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
numerical analysis
References:
[1] Березин И. С, Жидков Н. П.: Методы вычислений. Гос. изд. физ.-мат. литературы, Москва 1959.
[2] Гантмахер Ф. Р.: Теория матриц. Гос. изд. тех.-теор. литературы, Москва 1954. Zbl 0995.90535
[3] Этерман И. И.: Математические машины непрерывного действия. Машгиз, Москва 1957. Zbl 0995.90594
[4] Korn G. А., Kоrn Т. M.: Electronic Analog Computers. McGraw-Hill, New York-Toronto- London 1956.
[5] Jackson A. S.: Analog Computation. McGraw-Hill, New York-Toronto-London 1960. Zbl 0098.10406
[6] Evans W. R.: Control Systems Dynamics. McGraw-Hill, New York 1954.
[7] Weiss J.: Řešení regulačních obvodů metodou geometrického místa kořenu. Slaboproudý obzor 18 (1957), No. 11, 806-811.
[8] Matyáš J.: Řešení speciálních úloh. Sborník referátů ze Dnů nové techniky 1960, Tesla Pardubice 1961.
Partner of
EuDML logo