Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] M. G. KREJN M. A. RUTMAN: Linějnyje operatory ostavljajuščije invariantnym konus v prostranstvě Banacha. Usp. matěm. nauk III (1948), 3-97.
[2] L. A. LJUSTĚRNIK: Zamečanija k čislennomu rešeniju krajevych zadač dlja uravněnija Laplasa i vyčislenijam sobstvěnnych značenija mětodom sětok. Trudy Matěm. Inst. AN SSSR V. A. Stěklova, XX (1947), 49-64.
[3] G. I. MARČUK: Čislennyje mětody rasčota jaděrnych reaktorov. Atomizdat Moskva 1958.
[4] I. MAREK: Iterations of linear bounded operators in nonself-adjoint eigenvalue problems and Kellogg's iterations. CMUC 2, 3 (1961), 13-23.
[5] I. MAREK: A method for improving the convergence of iteration sequences. CMUC 2, 4 (1961), 6-9. Zbl 0195.43001
[6] V. S. VLADIMIROV: Ob odnom intěgro-differencial'nom uravněniji. Izv. Akad. Nauk SSSR ser. matěm. 21 (1957), 3-52. MR 0095704
[7] V. S. VLADIMIROV: Ob intěgro-differencial'nom uravněniji pěrenosa častic. Izv. Akad. Nauk SSSR ser. matěm. 21 (1957), 681-710. MR 0095705
Partner of
EuDML logo