Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] A. V. IVANOV: O nul'mernykh proobrazakh bikompaktov s pervoi aksiomoi schetnosti. Uspekhi mat. nauk 35 (1980), 161-162. MR 0601764
[2] V. I. PONOMAREV: Nekotorye zadachi i problemy v obshchei topologii. IV Tiraspol'skii simpozium po obshchei topologii i ee prilozheniyam; tezisy dokladov. Kishinev, Shtiintsa, 1979, 120. MR 0601390
[3] A. S. MISHCHENKO: O prostranstvakh s tochechno-schetnoi bazoi. Doklady Akad. nauk SSSR 144 (1962), 985-988.
[4] B. Ѐ. SHAPIROVSKII: Kardinál'nye invarianty v bikompaktach. in: Seminar po obshchei topologii, Moskva, Izd. MGU, 1981.
[5] A. V. ARHANGEL'SKIJ: O moshchnosti bikompaktov s pervoi aksiomoi schetnosti. Doklady Akad. nauk SSSR 187 (1969), 967-970.
Partner of
EuDML logo