Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] P. BUTKOVIC: On certain properties of the system of linear extremal equations. Ekonomicko-matematický obzor 14 (1978), 72-78. MR 0489934 | Zbl 0381.15008
[2] S. HELBIG: Parametric optimization in certain lattice-ordered groups: variable objective function. in: J. Guddat, H. Th. Jongen, B. Kummer, F. Nožička, Parametric optimization and related topics, Akademie-Verlag, Berlin, 1987, 163-182. MR 0909728 | Zbl 0641.90090
[3] S. HELBIG: Parametrische semi-infinite Optimierung in totalgeordneten Gruppen. Rita G. Fischer-Verlag, Frankfurt/Main, 1987.
[4] A. I. KOKORIN V. M. KOPYTOV: Fully ordered groups. John Wiley & Sons, New York, London, 1974. MR 0364051
[5] J. NEDOMA: Řešení optimalizačních úloh na ohodnocených orientovaných grafech pomocí extremální algebry. Ekonomicko-matematická laboratoř při Ekonomickém ústavu ČSAV, Prague, 1974.
[6] K. ZIMMERMANN: A general separation theorem in extremal algebras. Ekonomicko-matematický obzor 13 (1977), 179-201. MR 0453607 | Zbl 0365.90127
Partner of
EuDML logo