Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] W. Tomaszewski: Z zagadnień programowania liniowego. Ekonomista č.3, 1957, 169-186.
[2] J. Abrham: Über die Stabilität von Lösungen im Transportproblem der linearen Programmierung. Čechosl. mat. žurnal 8 (83), 1958, 131--138. MR 0095443 | Zbl 0079.36103
[3] F. Nožička: O jednom minimálním problému v theorii lineárního plánování. rozmnoženo v MÚ ČSAV, Praha 1956.
Partner of
EuDML logo