Previous |  Up |  Next

Article

Title: O jistém zobecnění dopravního problému (Czech)
Title: On certain generalization of the transport problem (English)
Title: Über eine Verallgemeinerung des Transportproblems (German)
Author: Abrham, Jaromír
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 84
Issue: 2
Year: 1959
Pages: 183-187
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 90-00
idMR: MR0106111
DOI: 10.21136/CPM.1959.108538
.
Date available: 2009-09-23T07:04:02Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/108538
.
Reference: [1] W. Tomaszewski: Z zagadnień programowania liniowego.Ekonomista č.3, 1957, 169-186.
Reference: [2] J. Abrham: Über die Stabilität von Lösungen im Transportproblem der linearen Programmierung.Čechosl. mat. žurnal 8 (83), 1958, 131--138. Zbl 0079.36103, MR 0095443
Reference: [3] F. Nožička: O jednom minimálním problému v theorii lineárního plánování.rozmnoženo v MÚ ČSAV, Praha 1956.
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_084-1959-2_7.pdf 1.036Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo