Previous |  Up |  Next

Article

Title: Poznámka o limitním přechodu diferenčních rovnic v rovnice diferenciální (Czech)
Title: A remark on the limit pasage from difference equations to a differential equation (English)
Title: Bemerkung zum Grenzübergange von Differenzengleichungen in Differentialgleichungen (German)
Author: Čermák, Jiří
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 81
Issue: 2
Year: 1956
Pages: 224-228
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
MSC: 39-0X
idZBL: Zbl 0075.07204
idMR: MR0084698
DOI: 10.21136/CPM.1956.117190
.
Date available: 2009-09-23T06:44:30Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117190
.
Reference: [1] O. Borůvka: Poznámka o použití Weyrovy theorie matic k integraci systému diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty.Časopis pro pěst. mat., 2 (79), 1954, 151-156. MR 0065737
Reference: [2] J. Čermák: On a new method of solving homogeneous systems of linear difference equations with constant coefficients.Annales Mathematici Polonici, t. 1 (1954), fasc. 1, 195-202. MR 0062328
Reference: [3] A. Walther: Zum Grenzübergange von Differenzengleichungen in Differentialgleichungen.Math. Annalen, 95 (1926), 257-266. MR 1512277
Reference: [4] Na př. L. V. Kantorovič V. I. Krylov: Približennye metody vysšego analiza.Moskva 1952, 179-256.
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_081-1956-2_6.pdf 912.8Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo