Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] O. Borůvka: Poznámka o použití Weyrovy theorie matic k integraci systému diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty. Časopis pro pěst. mat., 2 (79), 1954, 151-156. MR 0065737
[2] J. Čermák: On a new method of solving homogeneous systems of linear difference equations with constant coefficients. Annales Mathematici Polonici, t. 1 (1954), fasc. 1, 195-202. MR 0062328
[3] A. Walther: Zum Grenzübergange von Differenzengleichungen in Differentialgleichungen. Math. Annalen, 95 (1926), 257-266. MR 1512277
[4] Na př. L. V. Kantorovič V. I. Krylov: Približennye metody vysšego analiza. Moskva 1952, 179-256.
Partner of
EuDML logo