Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Matyáš Lerch: O novém zobecnění řady Taylorovy a Langrageovy. Rozpr. Čes. ak. v. a um. II, XX, 36, 7a.
[2] Matyáš Lerch: Poznámky o inversi řad a o číselných rovnicích. Časopis pro pěst. mat. a fys., XLVI, 225 a 377.
[3] Václav Láska, Václav Hruška: Teorie a prakse numerického počítání. str. 283 a n.
[4] Karel Petr: O jedné metodě pro řešení numerických rovnic algebraických. Příloha k Časopisu pro pěst. mat. a fys., XXVII, 49 a n.
[5] František Brandler: Příspěvek k numerickému řešení rovnic 3. stupně. Časopis pro pěst. mat. a fys., 74, D 54 a n. MR 0032209
Partner of
EuDML logo