Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Fr. Sedlák L. Kosmák: Studie fokály, I. Čas. pro pěst. mat. 82 (1957), str. 160-164. MR 0088735
[2] L. Kosmák: Charakterisace tětivových a tečnových mnohoúhelníků. Čas. pro pěst. mat. 80 (1955), str. 454-461, MR 0089422
[3] R. J. Walker: Algebraic Curves. 1950, Princeton. MR 0033083 | Zbl 1141.94015
[4] B. Bydžovský: Úvod do algebraické geometrie. 1948, Praha.
Partner of
EuDML logo