Previous |  Up |  Next

Article

Title: Studie Fokály. II. (Czech)
Title: A study of focus curve. II. (English)
Title: Studie der Fokale. II. (German)
Author: Sedlák, František
Author: Kosmák, Ladislav
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování matematiky
ISSN: 0528-2195
Volume: 86
Issue: 3
Year: 1961
Pages: 352-357
Summary lang: German
Summary lang: Russian
.
Category: math
.
idZBL: Zbl 0113.36303
DOI: 10.21136/CPM.1961.117367
.
Date available: 2009-09-23T07:18:01Z
Last updated: 2020-07-28
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/117367
.
Reference: [1] Fr. Sedlák L. Kosmák: Studie fokály, I.Čas. pro pěst. mat. 82 (1957), str. 160-164. MR 0088735
Reference: [2] L. Kosmák: Charakterisace tětivových a tečnových mnohoúhelníků.Čas. pro pěst. mat. 80 (1955), str. 454-461, MR 0089422
Reference: [3] R. J. Walker: Algebraic Curves.1950, Princeton. Zbl 1141.94015, MR 0033083
Reference: [4] B. Bydžovský: Úvod do algebraické geometrie.1948, Praha.
.

Files

Files Size Format View
CasPestMat_086-1961-3_10.pdf 1.075Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo