Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] О. Вorůvka: Sur la transformation des intégrales des équations ddifférentielles linéaires ordinaires du second ordre. Annali di matematica pura ed aplicata, Bologna 1956, IV, T. XLI.
[2] S. Šantavá-Krohová: Transformace integrálů systémů dvou lineárních diferenciálních rovnic prvního řádu. Kandidátská disertační práce, Вгпо 1960.
[3] G. Sansone: Equazioni differenziali nel campo reale I. Русское издание, Москва 1953.
Partner of
EuDML logo