Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Kazimierz Bartel: Perspektywa malarska. Warszawa 1955.
[2] N. F. Četveruchin: Metody načertatělnoj geometrii i jejo priloženija. Sborník statěj, Moskva 1955.
[3] Albrecht Dürer: VNderweysung der messung ... Nürnberg 1525.
[4] Wallher Dyck: Katalog mathematischer und mathematisch-physikalischer Modelle, Apparate und Instrumente. München 1892.
[5] Festscherift der königlichen techn. Hochschule zu Berlin, Berlin 1884.
[6] C. De La Fresnay: Les Faisceaux à projeter, La construction moderne. Paris 1909.
[7] František Havelka: Některé speciální případy Fresnayeovy mechanické konstrukce perspektiv. Acta universitatis Palacianae Olomucensis 1961.
[8] Vincenc Jarolímek: Základové geometrie polohy v rovině i v prostoru. Praha 1908 (Česká Matice technická, 1. sv.)
[9] František Kadeřávek: Perspektiva. Praha 1922.
[10] F. Kadeřávek J. Klíma J. Kounovský: Deskriptivní geometrie. Praha 1929.
[11] Josef Kochman: Technické kreslení. SNTL, Praha 1956.
[12] J. H. Lambert: Freye Perspektive oder Anweising... Zurich 1759.
[12a] J. H. Lambert: Anlage zur Perspektive. Zurich 1752.
[13] Le Colonel A. Laussedat: Recherches sur les instruments, les méthodes et le dessin topographique. Gauthier-Villard, Paris 1898 (1. díl), 1903 (2. díl).
[14] Emil Müller: Vorlesungen über darstellende Geometrie. Franz Deuticke, Leipzig u. Wien 1923.
[15] J. J. Pillet: Traité de perspective linéaire. Paris 1901.
[16] Boh. Růžička: Zopakujme si technické kreslení. Technický výběr sv. 24, Praha 1960.
[17] Artur Salner: Prostorové zobrazování ve strojnictví. Praha 1954.
[18] Georg Scheffers: Lehrbuch der darstellenden Geometrie. J. Springer, Berlin 1920.
[19] Alois Urban: Deskriptivní geometrie. Praha 1955.
[20] Jan Vojtěch: Projektivní geometrie. nákl. JČMF, Praha 1932.
[21] A. O. Volberg: Deskriptivní geometrie. nákl. Českoslov. akademie věd, Praha 1953.
[22] Jahresbericht der deutschen Mathematikervereiningung, roč. 31 (1922)
[23] Journal für reine und angewandte Mathematik, roč. 95 (1883).
[24] Sitzungsberichte, Akademie der Wissenschaften in Wien, Oddíl IIa, roč. 127 (1918), 1. sešit, str. 699. Oddíl IIa, roč. 131 (1922), 1. sešit, str. 321.
[25] Technische Blätter, roč. 51 (1919).
[26] Zeitschrift für Instrumentenkunde - vychází v Berlíně od r. 1881.
[27] W. Meyer Zur Capellen: Mathematische Instrumente. Alademische Verlagsgesellschaft Leipzig 1941. MR 0022105 | Zbl 0026.13305
[28] G. B. Vale G. L. Ušakov: Mechanizmy dla čerčenija i preobrazovanija projekcii. Charkov 1960.
Partner of
EuDML logo