Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Heinrich Hecht: Schaltschemata und Differenzialgleichungen elektrischer und mechanischer Schwingungsgebilde. J. A. Barth, Leipzig 1950.
[2] Jaroslav Kožešník: Fyzikální podobnost a teorie modelů. SNTL Praha, 1955 (skripta).
[3] Josef Merhaut: Teorie elektroakustických přístrojů. Nakl. ČSAV Praha, 1955.
[4] Karel Novák: Výpočet sítí elektrovodných. ČMT Praha, 1922.
[5] Ladislav Franc: Výroba a rozvod elektrické energie. SPN Praha, 1959.
[6] Max Schuler: Mechanische Schwingungslehre. Akademische Verlagsgesellschaft Leipzig, 1958.
[7] Valentin A. Věnikov: Elektromechanické přechodné děje v elektrických soustavách. SNTL Praha 1961 (překlad).
[8] Slaboproudý obzor 1956 č. 6: Stroje na zpracování informací (sborníky). Zbl 0995.90522
Partner of
EuDML logo