Previous |  Up |  Next

Article

Title: Fyzikální rozbor hlavních elektromechanických analogií (Czech)
Author: Franc, Ladislav
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 4
Issue: 1
Year: 1963
Pages: 101-127
Summary lang: Russian
Summary lang: German
.
Category: physics
.
.
Date available: 2009-01-29T14:56:13Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119806
.
Reference: [1] Heinrich Hecht: Schaltschemata und Differenzialgleichungen elektrischer und mechanischer Schwingungsgebilde.J. A. Barth, Leipzig 1950.
Reference: [2] Jaroslav Kožešník: Fyzikální podobnost a teorie modelů.SNTL Praha, 1955 (skripta).
Reference: [3] Josef Merhaut: Teorie elektroakustických přístrojů.Nakl. ČSAV Praha, 1955.
Reference: [4] Karel Novák: Výpočet sítí elektrovodných.ČMT Praha, 1922.
Reference: [5] Ladislav Franc: Výroba a rozvod elektrické energie.SPN Praha, 1959.
Reference: [6] Max Schuler: Mechanische Schwingungslehre.Akademische Verlagsgesellschaft Leipzig, 1958.
Reference: [7] Valentin A. Věnikov: Elektromechanické přechodné děje v elektrických soustavách.SNTL Praha 1961 (překlad).
Reference: [8] : .Slaboproudý obzor 1956 č. 6: Stroje na zpracování informací (sborníky). Zbl 0995.90522
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_04-1963-1_8.pdf 4.133Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo