Previous |  Up |  Next

Article

Title: Příspěvek k metodice výkladu rezonančních jevů ve vázaných oscilátorech (Czech)
Author: Lepil, Oldřich
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 5
Issue: 1
Year: 1964
Pages: 95-116
Summary lang: Russian
Summary lang: German
.
Category: physics
.
.
Date available: 2009-01-29T14:56:55Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119814
.
Reference: [1] Košťál: Kmity spřažených soustav.Spisy přírodovědecké fakulty Brno 1931.
Reference: [2] Slavík: Základy fyziky I.SNTL Praha 1962.
Reference: [3] Horák: Technická fyzika.SNTL Praha 1961.
Reference: [4] Fuka, Havelka: Elektromagnetické pole.SPN Praha 1958.
Reference: [5] Chajkin: Elektromagnitnyje kolebanija i volny.Gosenergoizdat Moskva 1959.
Reference: [6] Smirenin: Radiotechnická příručka.SNTL Praha 1955.
Reference: [7] Vašek: Studium dějů ve vázaných oscilátorech.Gottwaldov 1963 (nepubl.).
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_05-1964-1_7.pdf 2.981Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo