Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Košťál: Kmity spřažených soustav. Spisy přírodovědecké fakulty Brno 1931.
[2] Slavík: Základy fyziky I. SNTL Praha 1962.
[3] Horák: Technická fyzika. SNTL Praha 1961.
[4] Fuka, Havelka: Elektromagnetické pole. SPN Praha 1958.
[5] Chajkin: Elektromagnitnyje kolebanija i volny. Gosenergoizdat Moskva 1959.
[6] Smirenin: Radiotechnická příručka. SNTL Praha 1955.
[7] Vašek: Studium dějů ve vázaných oscilátorech. Gottwaldov 1963 (nepubl.).
Partner of
EuDML logo