Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] N. M. Izjimov: Kurs radiotechniky. Naše vojsko, Praha 1950.
[2] D. G. Maximov: Kurs elektrotechniky. Naše vojsko, Praha 1953.
[3] B. A. Smirenin: Radiotechnická příručka. SNTL. Praha 1955.
[4] F. Vojt: Praxis der Naturwiss., 11, 141, 1962.
[5] V. Málek: Elektrické filtry a vyrovnávače. Nakl. dopravy a spojů, Praha 1961.
Partner of
EuDML logo