Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Roman, Vaiskyja: J. Indian Chem. Soc. 11, 179 (1934), C. Z. 1934, II, 1760.
[2] Czudnowicz: J. prakt. Chem. 82, 277, J. 1861, 189.
[3] Holmberg O.: Z anorg. Chem. 53, 83 (1907).
[4] Lortie L.: Ann. Chim. (10) 14, 407 (1930).
[5] Zolotuchin V. K., Ošcapovskij V. V.: Ukrajin. chim. žur. 26, 510 (1960).
[6] Březina F., Pastorek R.: dosud nepublikováno.
[7] Inorg. Synthesis II., str. 48, Mc Graw. Hill, New York 1946. Zbl 1024.20502
[8] Přibil R.: Komplexony v chemické analýze. str. 310, NČSAV, Praha 1957.
[9] Frei V.: Čs. farm. 11, 397 (1962).
[10] Rosický J.: Termováhy s přímým záznamem křivek vážkové a diferenční termické analýzy z jednoho vzorku. - v tisku.
[11] Haber V., Rosický J., Škramovský S.: Silikáty. 7, 95 (1963).
[12] Manning P. G.: Can. J. Chem. 41, 2557 (1963).
[13] Pjatnickij I. V.: Usp. Chim. 32, 93 (1963).
[14] Cozzi D., Vivarelli S.: Z. Elektrochem. 58, 907 (1954).
Partner of
EuDML logo