Previous |  Up |  Next

Article

Title: Mendělejevova soustava prvků jako trojrozměrná učební pomůcka (Czech)
Author: Švehlík, Zdeněk
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 6
Issue: 1
Year: 1965
Pages: 207-212
Summary lang: Russian
Summary lang: German
.
Category: chemistry
.
.
Date available: 2009-01-29T15:00:58Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119821
.
Reference: [1] Bolšuchin V. P.: Model periodičeskoj sistemy elementov.Chimija v škole 1959. No 6, 53.
Reference: [2] Fabini J., Kamarádová M.: Chemie pro 10. roč. dvanáctiletých škol.Pokusná učebnice. 1961 SPN Praha (str. 5).
Reference: [3] Petrů F., Hájek B.: Chemie pro 11. post. roč..1954 SPN Praha (str. 60).
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_06-1965-1_13.pdf 1.346Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo