Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Fässler E.: Methoden zur Untersuchung elektrischer Netze. Brown-Boveri Mitteilungen, 1961, č. 5-6, s. 313-320.
[2] Gillis D.: Nodal Iterative Solution of Power Flow Problems. Trans. AIEE III, 1957, s. 803-809.
[3] Hlavsa V.: Řešení elektrických obvodů. ESČ (Praha), 1948.
[4] Hlavsa V.: Praktické základy teorie elektrických lineárních obvodů. Praha, SNTL 1954.
[5] Horák K.: Výpočet složité zauzlené sítě pomocí číslicového počítače. Elektrotechnický obzor, 1962, č. 12.
[6] Horák Z.: Technická fyzika. Praha, 1960.
[7] Kučera, J, Horák Z.: Tenzory v elektrotechnice a ve fyzice. Praha, Nakl. ČSAV 1963.
[8] Matěna Š.: Řešení obecně uzavřených a zauzlených sítí elektrovodných. Elektrotechnický obzor, 1936, s. 515, 550.
[9] Matěna Š.: 19. zasedaní mezinárodního kongresu o sítích ,,vvn“ CIGRE v Paříži. Elektrotechnický obzor, 1963, s. 303.
[10] Pavlovský, List: Technický průvodce IX. Elektrické sítě. Praha, SNTL 1963.
[11] Štěpina J.: Fyzikální podstata řešení elektrických obvodů podle G. Krona. Elektrotechnický obzor, 1954, s. 516.
[12] Petržílka V., Šafrata S.: Elektřina a magnetismus. Praha, Nakl. ČSAV 1956.
[13] Schmidtmayer J.: Maticový počet a jeho užití v elektrotechnice. Praha, SNTL 1954.
[14] Promberger M.: Použití matic a tensorů v teoretické elektrotechnice. Praha, SNTL 1955.
[15] Zaborszky J., Rittenhouse J. W.: Electric Power Transmission. New York, The ronald Press Company 1964.
[16] Zeljach E. V.: Osnovy obščej teorii linějnych električeskich schem. Moskva, Gosizdat 1951.
[17] Zimmermann F.: Berechnung knotenpunktbelasteter Maschnetze mit Matrizen. Elektrotechnische Zeitschrift, 1953, s. 45-50.
[18] Mikuláš J., Vlček Z.: Výpočet chodu elektrické sítě na číslicovém počítači NE 803 B. Elektrotechnický obzor, 1964, s. 1-7.
[19] Brown J., Tinney W.: Digital Solution for Large Power Networks. Trans AIEE III, 1947, s. 347.
Partner of
EuDML logo