Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Horák Z.: Praktická fyzika. Praha, 1958. 621 s.
[2] Horák Z., Krupka F., Šindelář V.: Technická fyzika. Praha, 1960. 1435 s.
[3] Rayleigh J. W.: Teorija zvuka. Moskva, 1955. 503 + 475 s.
[4] Strouhal Č.: Akustika. Praha, 1902. 462 s.
[5] Zahradníček J.: Akustika. Brno, 1938. 105 s.
Partner of
EuDML logo