Previous |  Up |  Next

Article

Title: Polarografické studium komplexu morfolidoximu s mědí (Czech)
Author: Lasovský, Jan
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 7
Issue: 1
Year: 1966
Pages: 231-235
Summary lang: Russian
.
Category: chemistry
.
.
Date available: 2009-01-29T15:02:52Z
Last updated: 2015-03-16
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119852
.
Reference: [1] Ružička E., Kuraš M.: .Chem. listy 44, 41 (1950).
Reference: [2] Ružička E., Kuraš M.: .Chem. listy 44, 90 (1950).
Reference: [31 Kuraš M., Bartoň J.: .Coll. 24, 1720 (1959).
Reference: [4J Heyrovský J., Ilkovič D.: .Coll. 7, 198 (1935).
Reference: [5] Lingane J. J.: .Chem. Revs. 29, 1 (1941).
Reference: [6] Akselmund V.: .Dokl. Akad. nauk. 98, 799 (1954).
Reference: [7] Mollin J.: .Soukromé sdělení.
Reference: [8] Koryta J.: .Chem. listy 51, 1544 (1957). Coll. 24, 3057 (1959).
Reference: [9] Souchay P., Faucherre J.: .Bull. soc. chim. France 1947, 529.
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_07-1966-1_21.pdf 791.3Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo