Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 7, 1966 (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica)

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica (1960-1972)

5-22 Abriss der historischen Entwicklung von mechanischen Perspektivkonstruktionen. I.  Havelka, František
23-32 Elementární případ principu redukce v algebraické geometrii.  Klucký, Dalibor
33-43 Vektorielles Modell der endlichen Booleschen Algebren.  Metelka, Josef
45-57 Užití zobecněné věty Jordan-Hölderovy v teorii direktních součinů množin s operátory.  Sedláček, Ladislav
59-71 Konstrukce kuželoseček odvozené z prostorových útvarů.  Šimek, Josef
73-87 О преобразованиях решений двух дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка.  Palát, Jindřich
89-95 О некоторых преобразованиях решений систем линейных дифференциальных уравнений первого порядка.  Trávníček, Stanislav
97-108 Poznámky o charakteristické rovnici jisté transformace.  Trávníček, Stanislav
109-127 O některých nelineárních diferenciálních rovnicích třetího řádu.  Voráček, Jan
129-134 Formulace zákona lomu na rozhraní jednoosých krystalů.  Chmela, Pavel
135-145 Teorie Savartova kompenzátoru se zřetelem k použití v metodě diferenciálního zdvojení.  Chmela, Pavel
147-152 The thermodynamical properties of an ideal gas in a periodical potential field.  Janků, Vladimír
153-166 On the phase reconstruction and analyticity condition.  Peřina, Jan; Tillich, Josef
167-170 Fluctuation in the system with negative absolute temperatures.  Vyšín, Vratislav; Janků, Vladimír
171-179 Hodnocení ploch určených pro zadní projekci.  Bumba, V.
181-194 Zhodnocení optických pokusů na ověření druhého postulátu speciální teorie relativity.  Kolesnikov, Vladislav; Záhejský, Jiří
195-204 Měření specifického náboje elektronu Thomsonovou a Busch-Wolfovou metodou.  Pospíšil, Jaroslav; Záhejský, Jiří
205-212 Ověření některých důsledků Laplaceova zákona s použitím střídavého proudu.  Žouželka, Jan; Široká, Miroslava
213-220 Chemie prvků vzácných zemin IX. Studium tepelného rozkladu vínanů prvků vzácných zemin.  Březina, František; Pastorek, Richard; Halberštát, Ladislav
221-230 P - acylofosforové sloučeniny.  Kašpárek, František
231-235 Polarografické studium komplexu morfolidoximu s mědí.  Lasovský, Jan
237-241 Bromfenthiaziny jako bichromatometrické indikátory.  Ružička, Eduard; Stranyánek, Jiří
243-246 Verwendung von Azlactonen zu Synthesen der heterocycylischen Verbindungen. II. Synthese einiger substituierter Chinolin-2,4-dicarbosäuren und entsprechenden Cinchoninsäuren.  Slouka, Jan; Peč, P.
247-249 Synthesy derivátů chinolinu. Synthesa kyseliny 2-(β-karboxyethyl)-3-karboxymethyl-cinchoninové a některých jejich derivátů.  Slouka, Jan; Peč, P.; Strnadová, R.
251-256 Oxazine als Säure-Base-Indikatoren. II. Synthese von Derivaten 9-Dimethylamino 9H-benzo(a)phenoxazonium-chlorids.  Stužka, Václav; Stránský, Zdeněk
 
Partner of
EuDML logo