Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
applied geometry
References:
[1] Holubář C.: O rovinných konstrukcích odvozených z prostorových útvarů. Cesta k vědění, svazek 47.
[2] Kadeřávek F., Klíma J., Kounovský J.: Deskriptivní geometrie, I. díl.
[3] Kounovský J., Vyčichlo F.: Deskriptivní geometrie. Zbl 0098.36702
Partner of
EuDML logo