Previous |  Up |  Next

Article

Title: Stanovení disociačních konstant kyseliny jablečné (Czech)
Author: Mach, Jiří
Author: Březina, František
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 9
Issue: 1
Year: 1968
Pages: 307-311
Summary lang: Russian
Summary lang: German
.
Category: chemistry
.
.
Date available: 2009-01-29T15:08:15Z
Last updated: 2015-03-16
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119889
.
Reference: [1] : Beilstein Handbuch der organischen Chemie.Berlin, 3. díl, 4. vydání, (1920).
Reference: [2] Bajan K. S., Martell A. E.: .J. Inorg. Nucl. Chem., 26, 1927 (1964).
Reference: [3] Timberlake C. F.: .J. Chem. Soc., 1964, 5078.
Reference: [4] Cannan R. K., Kibrick A.: .J. Am. Chem. Soc., 60, 2314 (1938). 10.1021/ja01277a012
Reference: [5] Albert A., Serjeannt E. P.: Ionisation Constants of Acids and Bases.s. 33 a 51, Methuen & Co LTD, London, 1962.
Reference: [6] Brdička R.: Základy fyzikální chemie.s. 388, PV, Praha, 1952.
Reference: [7] Krebs, Speakman: .J. Chem. Soc, 593 (1945).
Reference: [8] Daviděnko N. K.: .Ž. neorg. chim., 9, 1781 (1964). Zbl 0132.36801
Reference: [9] Číhalík J.: Potenciometrie.s. 356, NČSAV, Praha 1961.
Reference: [10] Tomíček O.: Kvantitativní analýza.s. 96, SZN, 4. vyd., Praha, 1958.
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_09-1968-1_22.pdf 727.7Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo