Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 9, 1968 (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica)

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica (1960-1972)

5-26 Sophus Lie.  Günther, Paul
27-49 Studium des Resonanzfalles bei gewöhnlichen linearen reduzierten Differentialgleichungen mit periodischen Koeffizienten.  Karim, Rahmi Ibrahim Ibrahim Abdel
51-67 Lineární posloupnosti.  Laitoch, Miroslav
69-91 Splývání speciálních transformací a jeho souvislost s teorií dispersí.  Trávníček, Stanislav
93-101 Poznámka o jistých nelineárních diferenciálních rovnicích 3. a 4. řádu.  Voráček, Jan
103-110 O množině středů křivek konstantní křivosti hyperbolické roviny, které se dotýkají dané přímky a procházejí daným bodem.  Machala, František
111-134 Zum Problem des Isomorphismus der direkten Produkte von Gruppoiden.  Sedláček, Ladislav
135-157 Benützung der Steiner-Pelz Parabel in der darstellenden Geometrie der quadratischen Flächen.  Šimek, Josef
159-169 Die Beziehung Masse-Leuchtkraft von Paul Baize und ihre Anwendung zur Parallaxenbestimmung der Bedeckungsvariablen.  Hacar, Bohumil
171-190 Příspěvek k teorii vyučování astronomii.  Široký, Jaromír
191-216 Použitelnost obecných principů optiky ke stanovení zákonů odrazu a lomu na rozhraní anizotropních průhledných krystalů.  Chmela, Pavel
217-225 Závislost intenzity pásů infračerveného a Ramanova spektra na teplotě.  Malíšek, Vladimír
227-234 Superposition of thermal and coherent fields.  Peřina, Jan
235-254 Luminiscenční centra ZnS.  Dvořák, Lubomír
255-264 Mechanismy elektroluminiscence ZnS.  Kupka, Zdeněk
265-276 Metodické problémy učiva o elektronkovém oscilátoru.  Lepil, Oldřich
277-283 Vztah mezi rovnovážnými konstantami a strukturou resp. konstitucí koordinačních sloučenin.  Březina, František
285-288 Jablečnany lanthanu II. Studium roztoků.  Březina, František
289-291 Jablečnan skanditý.  Březina, František; Pastorek, Richard
293-298 Oxidace acylfosfornanů jodem.  Kašpárek, František
299-305 Příspěvek ke studiu kyseliny jantarové a jejích solí.  Mach, Jiří
307-311 Stanovení disociačních konstant kyseliny jablečné.  Mach, Jiří; Březina, František
313-319 Výzkum programového učení v chemii.  Přidal, Alois; Švehlík, Zdeněk; Mazánek, Josef
321-324 Contribution for preparing phenoxazine nitroderivatives.  Grúz, Jiří; Stránský, Zdeněk
325-329 Použití některých benzo(a)fenoxazinových barviv jako titanometrických indikátorů.  Stužka, Václav; Stránský, Zdeněk
331-343 Irreversibilní elektrodové děje.  Ševčík, Jiří
 
Partner of
EuDML logo