Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] E. B. Fry: Vyučovací stroje a programované vyučování. SPN Praha 1966.
[2] D. Tollingerová V. Knězů V. Kulič: Programované učení.
[3] E. H. Ludwig: Die Technik zur Herstellung von Lehrprogrammen, für die programmierte Unterweisung. A. Henn Verlag, Ratingen bei Düsseldorf (1965).
[4] R. F. Mayer: Lernziele und programmierter Unterricht. J. Beltz Verlag, Weinheim (1965).
[5] A. Přidal Z. Švehlík J. Mazánek: První zkušenosti s programovaným učením tématu: „Názvosloví kysličníků v 8. roč. ZDŠ". PVVŠ 6, 365 (1966).
[6] A. Přidal Z. Švehlík J. Mazánek: Zkušenosti s programovaným vyučováním v chemii v 8. ročníku ZDŠ na téma „Vznik solí". PVVŠ 8, 502 (1967).
Partner of
EuDML logo