Previous |  Up |  Next

Article

Keywords:
differential geometry
References:
[1] Hlavatý V.: Projektivní geometrie 2. Útvary dvojparametrické. Praha 1945.
[2] Kagan V. F.: Osnovanija geometrii. Část 1. Moskva 1949.
[3] Kagan V. F.: Osnovanija geometrii. Část 2. Moskva 1956.
[4] Machala F.: O geometričeskom městě centrov krivych postojannoj krivizny v ploskosti Lobačevskogo, kotoryje kasajutsja dannoj okružnosti i prjamoj. Acta Univ. Pal. Olomucensis, 1964.
Partner of
EuDML logo