Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Budínský J.: Nízkofrekvenční tranzistorové zesilovače. SNTL Praha (1964).
[2] Trůneček J.: Elektroakustika. SNTL Praha (1960).
[3] Turičin A. M.: Elektrické měření neelektrických veličin. SNTL Praha (1958).
[4] Petržílka V.: Piezoelektřina a její technické použití. NČSAV Praha (1960).
[5] Shea R. F.: Transister Circuit Engineering. J. Wiley New York (1957).
[6] Trůneček J.: Radiotechnika. SNTL Praha (1957).
[7] Kunzfeld J.: Přírodní vědy ve škole. (1964), č. 5, 257.
Partner of
EuDML logo