Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 10, 1969 (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica)

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica (1960-1972)

7-14 Branch points of algebraic integral equations.  Peřinová, Vlasta
15-23 O množině středů křivek konstantní křivosti rozšířené hyperbolické roviny, které procházejí daným bodem hyperbolické roviny a dotýkají se dané křivky konstantní křivosti.  Machala, František
25-36 К аффинной теории кривых.  Marková, Libuše
39-44 Топографиа поля показателя преломления методом дифференциальной призмы.  Malíšek, Vladimír; Miler, Miroslav
45-53 Prof. dr. Josef Fuka - život a dílo.  Franc, Ladislav
55-62 The results of measuring optical transfer functions of photographic films by edge spread function.  Bumba, V.
63-67 The optical transfer function of photographic films.  Bumba, V.
69-79 Elektroakustický sledovač ozvů.  Pospíšil, Jaroslav
81-98 Studium problematiky zjišťování optické přenosové funkce snímací metodou optické Fourierovy analýzy při použití pravoúhlého paralelního testu.  Pospíšil, Jaroslav
99-108 Měření funkce přenosu kontrastu objektivů statistickou metodou autokorelace.  Pospíšil, Jaroslav
109-126 Experimentální metody modelů pro studium elektrostatických polí.  Pospíšil, Jaroslav
127-139 Studium otvorové vady za předpokladu malých vad.  Keprt, Jiří
141-154 Spektrální rozdělení luminiscence elektroluminiscenčního sirníku zinečnatého.  Dvořák, Lubomír; Kupka, Zdeněk
155-168 Statistické zpracování testů vědomostí ve fyzice.  Bednařík, Milan
169-185 Funkce přenosu kontrastu optických soustav zatížených otvorovou vadou.  Keprt, Jiří
187-201 Methoden der Berechnung der Übertragungsfunktion.  Keprt, Jiří
203-217 Totalreflexion an der Grenze zwischen einem einachsigen Kristall und dem isotropen Medium.  Chmela, Pavel
219-251 Generace vyšších harmonických frekvencí při průchodu světla nelineárním prostředím.  Chmela, Pavel
255-276 Обоснование употребления принципа Фермата в оптике анизотропных кристаллов.  Chmela, Pavel
277-321 Příspěvek k modernizaci vyučovacích prostředků v akustice.  Kunzfeld, Jan
323-333 Rozptyl elektronů v tenkých foliích polymetylmetakrylátu.  Hodulák, Ludvík
337-346 Yttriummalatokomplexe II.  Březina, František
347-356 Bis- (α-hydroxyalkan)-phosphinsäuren.  Kašpárek, František
357-372 Gleichgewichtskonstanten der Komplexpartikeln im sauren Bereich des Systems $Ln^{3+\ast}$---$H_4T^{\ast\ast}$ ---$KOH$.  Pastorek, Richard
373-378 5- substituierte 6-azauracile I. Die Synthese von 5-(p-Chlorstyryl) - und 5-(p-Chlorbenzyl)- 6- azauracilen und von einigen ihrer Derivaten.  Slouka, Jan; Nálepa, Karel
379-385 Oszillopolarographisches Verhalten einiger Gallocyaninderivate.  Kotouček, Milan
387-394 Oxazine als Säure-Base - Indikatoren. XII Derivate von Meldolas Blau und Muscarin als acidobasische Indikatoren.  Stužka, Václav; Stránský, Zdeněk
395-403 Floreinreaktion mit Quecksilber- (I) und Silber- Ionen.  Ružička, Eduard; Lasovský, Jan
 
Partner of
EuDML logo