Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bydžovský B.: Úvod do analytické geometrie. ČSAV, Praha 1956.
[2] Bydžovský B.: Úvod do algebraické geometrie. JČMF, Praha 1948.
[3] Hlavatý V.: Diferenciální přímková geometrie. Praha 1941.
[4] Klapka J.: Jak se studují geometrické útvary v prostoru. JČMF Praha 1947.
[5] Busemann H., Kelly P. J.: Projective geometry and projective metrics. New York 1953. MR 0054980 | Zbl 0052.37305
Partner of
EuDML logo