Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Favar Ž.: Kurs lokalnoj differencialnoj geometrii. Moskva 1960.
[2] Finikov S. P.: Metod vněšnich form Kartana. Moskva-Leningrad 1948.
[3] Finikov S. P.: Projektivno-differencialnaja geometrija. Moskva-Leningrad 1937.
[4] Kolář I.: Užití Cartanových metod ke studiu obecné sítě křivek na ploše v trojrozměrném prostoru. Rozpravy čes. ak. věd 1967 ročník 77, sešit 5. MR 0223993
[5] Svoboda K., Havel V., Kolář I.: La méthode du repérage des systémes de sous-variétés. Comm. Math. Univ. Carolinae 5 (1964) str. 183-201. MR 0175050
[6] Ščerbakov R. N.: Kurs affinnoj i projektivnoj geometrii. Tomsk 1960. MR 0126766
[7] Ščerbakov R. N.: O metodě podvižnogo repera i reperaža podmnogoobrazij. Geom. sbornik č. 6, 1967.
Partner of
EuDML logo