Previous |  Up |  Next

Article

Title: Funkce přenosu kontrastu fotografických filmů (Czech)
Author: Bumba, Václav
Author: Pospíšil, Jaroslav
Language: Czech
Journal: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
ISSN: 1214-0325
Volume: 11
Issue: 1
Year: 1971
Pages: 197-206
Summary lang: German
.
Category: physics
.
.
Date available: 2009-01-29T15:11:19Z
Last updated: 2012-05-03
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/119937
.
Reference: [1] Higgins G. C., Perrin F. H.: .Phot. Sci. and Eng., 2 (1958) 66.
Reference: [2] Scott F., Scott R. M., Shack R. V.: .Phot. Sci. and Eng. 7 (1963) 345.
Reference: [3] Bumba V.: .Acta UPOL-Fac. R. N. Tom 30 (1969) 55, 63.
Reference: [4] Selwyn E. H. W.: .Phot. J. 88 B (1948) 6.
Reference: [5] Ingelstam E., Djurle E., Sjögren B.: .J. Opt. Soc. Am. 46 (1956) 707.
Reference: [6] Hendeberg L. O.: .Arkiv for Fysik 16 (1959) 417 a 457.
Reference: [7] Wilczynski J. S.: .Proc. Phys. Soc. 77 (1961) 17.
Reference: [8] Frieser H: .Phot. Korr. 91 (1955) 69 a 92 (1956) 51 a 183.
Reference: [9] Ooue Sh., Hatanaka I.: .Jap. J. Appl. Phys. 4, Supl. I (1965) 203.
Reference: [10] Kelly D. H: .J. Opt. Soc. Am. 50 (1960) 269. Zbl 0115.15402
Reference: [11] Röhler R.: .Optik 22 (1965) 174.
Reference: [12] Ooue, Sh.: .Scientific Publications of the Fuji Photo Film Co. LTD 8 (1960) 8.
Reference: [13] : Schnellphotometer II und Standard-Kompensationsschreiber Gebrauchsanweisungen.Carl Zeiss Jena (1964).
Reference: [14] Lamberts L.: .J. Opt. Soc. Am. 49 (1958) 425.
Reference: [15] Cigánek B.: Přístroj k měření komplexní funkce přenosu kontrastu.Závěrečná výzkumná zpráva ÚVOJM Přerov, 1964.
Reference: [16] Heiland W.: .Z. Instr. 75, Heft 8 (1967) 252.
Reference: [17] Horák Z.: Praktická fyzika.SNTL Praha (1958) 244.
.

Files

Files Size Format View
ActaOlom_11-1971-1_17.pdf 1.528Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo