Previous |  Up |  Next

Issue 1,  Volume 11, 1971 (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica)

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica (1960-1972)

7-17 Generalization of amplitude phase and accompanying differential equation.  Háčik, Miloš
19-28 Abriss der historischen Entwicklung von mechanischen Perspektivkonstruktionen. III.  Havelka, František
29-36 On permutable quadratic inversions in plane with two common singular points.  Jachanová, Jaroslava
37-49 O polynomických řešeních homogenní lineární diferenciální rovnice druhého řádu.  Kobza, Jiří
51-59 Zobecnění teorému symetrizace.  Krutský, František
61-72 Homogene lineare zu sich selbst begleitende Differentialgleichung zweiter Ordnung.  Laitoch, Miroslav
73-88 O množině středů křivek konstantní křivosti hyperbolické roviny, které se dotýkají dané křivky konstantní křivosti a přímky.  Machala, František
89-101 O množině středů křivek konstantní křivosti hyperbolické roviny, které se dotýkají dvou různých křivek konstantní křivosti.  Machala, František
103-107 Semicanonical moving frame of the hypersurface in a unimodular 4-dimensional affine space.  Marková, Libuše
109-118 The application of Pluecker’s line-geometry to the study of polar properties of quadrics.  Srovnal, Josef
119-129 Transformation der Lösungen der Systeme von vier linearen Differentialgleichungen 1. Ordnung.  Trávníček, Stanislav; Zaoral, Jaroslav
131-146 Transformace některých nelineárních diferenčních rovnic na nehomogenní lineární diferenční rovnici 1. řádu.  Vlček, Vladimír
147-156 On the solution of certain non-linear differential equations of the third order.  Voráček, Jan
157-161 Note on the paper [1] of S. Sędziwy.  Voráček, Jan
163-177 Über asymptotische Eigenschaften von Integralen der Sturm- Liouvilleschen Differentialgleichung mit sog. Übergangspunkt.  Zeman, Jiří
181-196 Didaktické testy ve vyučování fyzice v prvním ročníku přírodovědecké fakulty.  Bednařík, Milan; Široká, Miroslava
197-206 Funkce přenosu kontrastu fotografických filmů.  Bumba, Václav; Pospíšil, Jaroslav
207-216 Měření měrného náboje elektronu magnetronovou metodou.  Čech, František; Pospíšil, Jaroslav
217-225 Correction function of photomultiplier for spectroscopic measurements.  Dvořák, Lubomír; Kupka, Zdeněk
227-232 The graphical Fourier analysis method for determination of optical transfer function of objectives from the edge image.  Pospíšil, Jaroslav
233-248 The experimental comparison of statistical methods for measurement of the optical transfer function of objectives.  Pospíšil, Jaroslav
249-252 Docent PhDr. Bohumil Hacar (K jubilantovým 85. narozeninám).  Široký, Jaromír
253-287 Geometrisch-optische Berechnung der Synchronisationsrichtungen der ersten und zweiten harmonischen Frequenz in nichtlinearen anisotropen Kristallen.  Chmela, Pavel
289-308 Die beste Korrektion der sphärischen Aberration vom Standpunkt der Abbildung des Punktes.  Keprt, Jiří
309-323 Vibrational energy of linear molecules and allowed transitions in infrared and Raman spectra.  Malíšek, Vladimír
325-332 Incandescent lamp as gauging or compensating radiator.  Obadálek, Jiří
335-338 Beitrag zum physikalisch- chemischen Studium der Hydroxyguanidinderivate.  Andree, Jiří; Mollin, Jiří
339-344 $CE^{IV}$ Verbindungen mit $\alpha, \alpha'$- Dipyridyl und $1,10$- Phenanthrolin II. Nitratokomplexe.  Březina, František
345-349 Stabilizace vyšších oxidačních stupňů lanthanidů.  Březina, František
351-357 Studium der Derivate von Hydroxylamin Synthese einiger 1,3- Disubstituierter Hydroxythioharnstoffe und ihrer Reaktionen.  Grambal, F.; Mollin, Jiří; Hejsek, M.
359-366 Über die Reaktion von Karbonsäureanhydriden mit Phosphoroxosäuren.  Kašpárek, František
367-373 Jednoduché metody kvantové chemie a jejich aplikace na látky fenoxazinového typu.  Lasovský, Jan; Ružička, Eduard; Šimánek, Vilém
375-380 Reaktivita a orientační vliv heteroatomů u látek fenoxazinového typu.  Lasovský, Jan; Ružička, Eduard; Šimánek, Vilém
381-387 Chemie der Seltenerdmetalle, 25. mitt. Beitrag zum Studium des Ce(III)- Malonats.  Mach, Jiří
389-393 pH-metrické stanovení disociačních konstant komplexů v kyselé oblasti systému $Cr^{3+}$ --- $H_4T^\ast$ --- $KOH$.  Pastorek, Richard
395-400 Vínany trojmocného chromu.  Pastorek, Richard
401-409 5-substituierte-6-azauracile II. Die Synthese von 5-(2',3'-Dimethoxystyryl) und 5-(2',3'- Dimethoxybenzyl)-6-azuaracile.  Peč, P.; Slouka, Jan; Nálepa, Karel
411-416 1-Aryl-6-Azauracile XII. Über Zyklisierung von Arylhydrazonomalonyl-bis-carbaminsäureäthylestern.  Slouka, Jan; Hejsek, Miloslav
417-420 Příprava 3- hydroxy-9-dimethylamino-9H-benzo(a)fenoxazonium chloridu a jeho derivátů.  Stránský, Zdeněk; Capita, Pavel; Holoubková, Eva
421-426 Disociační konstanty 3-hydroxy-5-arylamino-9-dimethylamino-9H-benzo(a)fenoxazonia.  Stránský, Zdeněk; Capita, Pavel; Stužka, Václav
 
Partner of
EuDML logo