Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Hlavatý V.: Projektivní geometrie 2. Útvary dvojparametrické. Praha 1945.
[2] Kagan V. F.: Osnovanija geometrii. Část 2. Moskva 1956.
[3] Machala F.: O množině středů křivek konstantní křivosti rozšířené hyperbolické roviny, které procházejí daným bodem hyperbolické roviny a dotýkají se dané křivky konstantní křivosti. Acta Univ. Pal. Olomuciensis, 1969.
Partner of
EuDML logo