Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Kagan V. F.: Osnovanija geometrii. Část 2. Moskva 1956.
[2] Machala F.: O množině středů křivek konstantní křivosti hyperbolické roviny, které se dotýkají dané přímky a procházejí daným bodem. Acta Univ. Pal. Olomucensis, 1968.
[3] Machala F.: O množině středů křivek konstantní křivosti rozšířené hyperbolické roviny, které procházejí daným bodem hyperbolické roviny a dotýkají se dané křivky konstantní křivosti. Acta Univ. Pal. Olomucensis, 1969.
[4] Machala F.: O množině středů křivek konstantní křivosti hyperbolické roviny, které se dotýkají dané křivky konstantní křivosti a přímky. Acta Univ. Pal. Olomucensis, 1970.
Partner of
EuDML logo