Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Lenin V. L: Materialismus a empiriokriticismus. Praha, Svoboda 1952
[2] Maxwell J. C: Lehrbuch der Elektrizität und des Magnetismus. 1 díl, str. IX, Berlin, Springer 1883
[3] Heisenberg W.: Fyzika a filosofie. Praha, Svoboda 1966
[4] Newton I.: Optika. Moskva, GITTL 1954,
[5] Fyzika pro 7. ročník. Praha, SPN 1967
[6] Fyzika pro 8. ročník. Praha, SPN 1963
[7] Fyzika pro 9. ročník. Praha, SPN 1963.
[8] Fyzika pro I. ročník SVVŠ. Praha, SPN 1965
[9] Fyzika pro II. ročník SVVŠ. Praha. SPN 1964
[10] Fyzika pro III. ročník SVVŠ. Praha, SPN 1965.
[11] Kašpar E.: Kapitoly z didaktiky fyziky, I, II. Praha, SPN 1960, 1963.
[12] Filosofie, metodologie, věda. (kol. autorů), Praha, Svoboda 1969.
[13] Teorie modelů a modelování. (kol. autorů), Praha, Svoboda 1967.
[14] K některým otázkám úlohy matematiky ve vyučování fyzice. (kand. práce), MFF KU, 1967.
Partner of
EuDML logo