Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Born M., Wolf E.: Principles of Optics. Pergamon Press 1964 ruský překlad: Osnovy optiki, Nauka 1970.
[2] Havelka B.: Moderní pojetí koherence. Krajský pedagogický ústav v Olomouci 1970.
[3] Peřina J.: Czech. J. of Phys. B 19 (1969) 151.
[4] Keprt J.: Základy teorie vlnění a optického zobrazení. SPN 1970.
Partner of
EuDML logo