Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Vašek L.: Příspěvek k hodnocení vývoje učebních osnov fyziky na našich středních školách. Gottwaldov 1964; habilitační spis, PVUP Olomouc 1965.
[2] Physics. Physical Science Study Commitee, (Killian, J. R. ...), D. C. Heath and Co. Boston 1960; ruský překlad Nauka Moskva 1965. Zbl 0139.46402
[3] Orear J.: Fundamental Physics. J. Wiley New York 1961; ruský překlad Mir Moskva 1964.
[4] Prokofjev S. N.: Izvěstija APN RSFSR, vyp. 141, 1965, s. 111.
[5J : Metodika prepodavanija fiziki v sredněj škole. tom III., (Reznikov L. I. ...), Izd. APN RSFSR Moskva 1961.
[6] Šachmajev N. M.: Izvěstija APN RSFSR, vyp. 106, 1959, s. 99.
[7] Havelka B.: Teorie elektromagnetického pole. SPN Praha 1965.
[8] Fyzika pro III. ročník střední všeobecně vzdělávací školy. (Fuka J. ...), 1. vydání, SPN Praha 1965.
Partner of
EuDML logo