Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Shuttleworth S. G.: J. Am. Leather Chemists Assoc. 45, 799 (1950).
[2] Pastorek R.: Acta Univ. Palack. 30, 357 (1969).
[3] Mach J., Březina F.: Acta Univ. Palack. 27, 307 (1968).
[4] Frei V.: Z. Phys. Chem.: 223, 289 (1963).
[5] Frei V., Šolcová A.: Collekt. Czechosl. Chem. Communic. 30, 961 (1965).
[6] Eckschlager K.: Chyby chemických rozborů. SNTL, Praha 1961.
[7] Pastorek R.: Acta Univ. Palack. 33, 389 (1971).
Partner of
EuDML logo