Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Trtílek J., Krsička R., Ondráček J.: Chemie pro 8. ročník základních devítiletých škol.
[2] Pauková M., Hájek B., Otčenášek L.: Chemie pro 9. ročník základních devítiletých škol.
[3] Brusenbauch A.: Erziehung und Unterricht, 2 (1954).
[4] Nielsche J.: Erziehung und Unterricht, 9 (1954).
[5] Herbich H.: Chemie in der Schule. 12, Heft 8;9 (1965).
Partner of
EuDML logo