Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Plander I.: Matematické metódy a programovanie analógových počítačov. SAV Bratislava, 1969.
[2] Schwarz W.: Analogprogrammierung. VEB Fachbuchverlag Leipzig, 1974. Zbl 0298.68009
Partner of
EuDML logo