Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Beneš K.: Zvýšeni přesnosti při modelování podílu dvou funkcí. Elektrotechnický časopis 28, 1977, č.7, str. 481-493.
Partner of
EuDML logo