Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Beneš K.: Vznik nespojitostí výstupního napětí při modelování podílu pomocí diodové násobičky. Eleкtгotechn. časopis 20, 1961, č. 1, str. 45-59.
[2] Beneš K.: Zvýšení přesnosti při modelování podílu dvou funkcí. Eleкtrotechn. časopis 28, 1977, č. 7, str. 481-493.
[3] Borský J., Matyáš J.: Technika použití elektronických analogových počítačů. SNTL Praha 1963.
Partner of
EuDML logo