Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Wandrol, Ivo: Číslicová simulace analogového řešení diferenciálních rovnic s proměnnými koeficienty. Diplomová práce Přírodověd. fakulta UP 1983.
Partner of
EuDML logo