Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Plander I.: Matematické metódy a programovanie analógových počítačov. SAV Bratislava, 1969.
[2] Bobek M. a kol.: Analogové počítače. SNTL Praha, 1982.
Partner of
EuDML logo