Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Kubáček L., Kubáčková L., Volaufová J.: Statistical Models with Linear Structures. Vieda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 1995.
[2] Kubáčková L., Kubáček L.: Elimination Transformation of an Observation Vector preserving Information on the First and Second Order Parameters. Technical Report, No 11, 1990, Institute of Geodesy, University of Stuttgart, 1-71.
[3] Kubáček L., Kubáčková L.: Statistika a metrologie. Vydavatelství UP, Olomouc, 2000.
[4] Kunderová P.: Locally best and uniformly best estimators in linear model with nuisance parameters. Tatra Mt. Math. PuЫ. 22 (2001), 27-36. MR 1889032 | Zbl 1001.62021
[1] Kubáček L.: Two stage regression models with constraints. Math. Slоvaca 43 (1993), 643-658.
[2] Kubáček L.: Štatistické modely pripojovacích meraní. In. Celоslоvenský seminár "Mоdernizácia geоdetických základоv Slоvenska", zbоrník prednášоk (ed. M. Petrоvič), VÚGK Bratislava, 1993, 28-40.
[3] Kubáček L., Kubáčkоvá L.: Dvouetapové sítě s podmínkami typu I a II. In. Sbоrník příspěvků a spоlupracоvníků k devadesátinám pana prоfesоra Јоsefa Vykutila. (Ed. D. Dušátkо), Praha - Brnо, Vоjenský zeměpisný ústav Praha 2002, 58-72.
[4] Kubáčkоvá L.: Fоundatiоns оf Experimental Data Analysis. CRC-Press, Boca Raton-Ann Arbor-London-Tokyo, 1992.
Partner of
EuDML logo