Previous |  Up |  Next

Article

Title: Stanovení měrného tlaku tekutiny proudící v potrubí ústícím do ústředí rovnoměrně přímočaře se posouvajícího (Czech)
Title: The determination of pressure in the fluid in a tube ending in a uniformly moving medium (English)
Title: Bestimmung des Druckes in einer Flüssigkeit, welche durch eine Röhre in ein gleichförmig bewegtes Medium ausströmt (German)
Author: Felber, V.
Language: Czech
Journal: Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky
ISSN:
Volume: 41
Issue: 3
Year: 1912
Pages: 340-343
.
Category: physics
.
idZBL: JFM 43.0866.05
DOI: 10.21136/CPMF.1912.122945
.
Date available: 2009-08-29T15:14:57Z
Last updated: 2020-07-29
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/122945
.

Files

Files Size Format View
CasPestMatFys_041-1912-3_5.pdf 656.1Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo